Consultancy

Consultancy voor organisaties met data ambities

Samen werken aan de volgende stap in een data-driven organisatie.

GijzenDMA helpt bedrijfsbreed bij data vraagstukken

Met onze consultancy diensten kunnen wij je helpen bij inhoudelijke en organisatorische vraagstukken

Wij bieden ondersteuning bij een groot aantal aspecten binnen de data-driven organisatie of organisaties die ambities hebben data-driven te worden. Op deze manier kunnen wij end-to-end ondersteunen. Onze ambitie hierin is altijd om ervoor te zorgen dat je zelf in control blijft. Vooraf bespreken we daarom wat jouw ambitie en vraag is en stellen samen een projectplan op. Zo weet je altijd wat je van ons mag verwachten en kunnen we het proces goed volgen.Resultaatgericht aan de slag met data

Onze diensten variëren van het bieden van concrete oplossingen bij afgebakende vraagstellingen tot ondersteuning bij een bedrijfsbrede transformatie naar een data-driven organisatie.


Get Data-Driven

De transformatie naar een data-driven begint met het uitspreken van de ambitie. Vervolgens moet je bedrijfsbreed aan de slag met de realisatie hiervan. Hierbij horen onder andere een plan van aanpak maar ook het enthousiasmeren van diverse stakeholders.


Data Management

In een data-driven organisatie is je data een van de belangrijkste bezitten. Data Management is daarom een essentieel onderdeel van jouw organisatie. Hierbij richt je je niet alleen op het hebben van data maar ook op de kwaliteit en correct gebruik hiervan.


Data Analytics

Als data-driven organisatie ben je bezig optimaal gebruik te maken van data binnen jouw eigen processen. Variërend van het bieden van inzichten middels rapportages en dashboarding tot het optimaliseren van processen met behulp van machine learning en AI.


Get Data-Driven

Binnen een data-driven organisatie speelt data in alle facetten een belangrijke rol. Deze transformatie is niet eenvoudig. Vaak weet je niet waar te beginnen. Laat ons je helpen. Niet alleen weten wij hoe dit aan te pakken maar kunnen we ook draagvlak creëren door het organiseren van belevingssessies.

Contact


icoon vinkje
Inspiratie
Middels data safari's en inspiratie sessies kunnen wij de interne stakeholders enthousiasmeren.
icoon vinkje
Planvorming
Laat ons je helpen bij het opstellen van een plan waarbij waarde creatie op lange en korte termijn mogelijk gemaakt worden.
icoon vinkje
Inrichting
Naast een hierop ingerichte afdeling moet er ook gedacht worden strategische doelen en KPI.
icoon vinkje
Waardecreatie
Al vanaf het begin kan er meerwaarde voortkomen uit de transformatie naar een data-driven organisatie.

Data Management

Data is een van je belangrijkste bezitten. Een goede governance hierop en de naleving hiervan is van groot belang. Met onze expertise kunnen wij helpen bij het opzetten van een data governance. De uitvoering is een continu proces. Hierbij we kunnen ondersteunen bij de uitvoering en eventuele herstelprojecten.

Contact


icoon vinkje
Architectuur
Hoe beschrijven alle data bronnen jouw organisatie? Het hebben van een datamodel is de basis voor een data-driven organisatie.
icoon vinkje
Data kwaliteit
Een goede basis kwaliteit draagt bij aan betrouwbare inzichten. Middels het meten van data kwaliteit kunt je werken aan betere data.
icoon vinkje
Privacy (AVG/GDPR)
Wettelijk is het gebruik van data niet altijd toegestaan. Hierop moet je toezien en maatregelen treffen.
icoon vinkje
Governance Board
Het beheer van data is al snel een complex samenspel van meerdere facetten. Een data governance board ziet hierop toe.

Data Analytics

Inzicht bieden door het gebruik van data. Dit kan door het opstellen van rapportages en dashboards waarbij data op een eenvoudige en transparante manier geanalyseerd kan worden. De volgende stap is het gebruiken van jouw data voor procesverbeteringen en zelfs het automatiseren van processen door gebruik te maken van Machine Learning en AI.

Contact


icoon vinkje
Rapportages
Presenteer jouw resultaten in eenvoudige rapportages. Gebruik gestandaardiseerde rapportages om resultaten onderling te vergelijken,
icoon vinkje
Dashboarding
Analyseer je resultaten middels interactieve dashboards waarbij je verschillende inzichten kunt combineren.
icoon vinkje
Machine Learning
Gebruik algoritmes en modellen om complexe zaken beter te begrijpen. Deze inzichten kun je ook gebruiken om te voorspellen.
icoon vinkje
Artificial Intelligence
Pas de opgebouwde kennis toe in je bedrijfsprocessen. Optimaliseer en automatiseer. Laat het systeem je medewerkers helpen en zelf ontlasten.

Ondersteuning bij je data projecten

Neem contact met ons zodat we samen kunnen kijken wat onze adviesdiensten voor jouw bedrijf kunnen betekenen.


Contact opnemen